Niezłomni

Nie dajmy zginąć poległym...

 

W ostatnich latach przywracana jest pamięć o żołnierzach antykomunistycznego podziemia - Niezłomnych i Wyklętych. W antykomunistycznym podziemiu walczyły także kobiety, w zasadzie dziewczyny - Panny Wyklęte, Dziewczyny Niezłomne.

Byli patriotami, a spędzili najlepsze lata życia w polskich więzieniach, torturowani i poniżani. Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni. Zapłacili za swoje przywiązanie do ojczyzny najwyższą cenę. Byli to żołnierze podziemia niepodległościowego, wywodzący się z Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, którzy od roku 1944 walczyli z wojskami sowieckimi i komunistycznym aparatem terroru o niepodległą Polskę, wierni złożonej przysiędze.

Niezłomny to taki, którego nie można zwyciężyć, wytrwały, taki, którego trudno złamać, zmienić, Niezłomny to taki, który może świadczyć o tym, że ktoś jest niezłomny, taki, który jest nieugięty, wytrwały, stały w czymś i dzielny.

3 Drużyna Harcerska „Niezłomni” z Białej Drugiej uczciła pamięć o żołnierzach niezłomnych przygotowując apel w szkole, a także wzięła udział w uroczystościach na janowskim rynku oraz na Wólce Ratajskiej.