mgr Jolanta Nieścior

            Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Drugiej


W 1988 roku ukończyła Studium Nauczycielskie w Nisku – nauczanie początkowe.

Absolwentka KUL na kierunku - Pedagogika Wczesnoszkolna.

Tytuł magistra uzyskała w 1997 roku.

I stopień Specjalizacji Zawodowej z nauczania początkowego (1999 r.)

II stopień Specjalizacji Zawodowej z nauczania początkowego (2002 r.)

Nauczyciel dyplomowany (2007 r.)

Studia podyplomowe w zakresie:

1)    Edukacja wczesnoszkolna – konstruowanie programów kształcenia; projektowanie materiałów dydaktycznych (WSP Rzeszów 2000 r.)

2)    Zarządzanie Placówką Oświatową (KUL 2001 r.)

3)    Informatyka z elementami technologii informacyjnej (WSHP Sandomierz 2005 r.)

4)    Przyroda (UMCS Lublin 2006 r.)

5)    ICT, języków obcych oraz biologii (UMCS Lublin 2008 r.)

Kurs kwalifikacyjny z zakresu:

1)    gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (ODP Tarnobrzeg 1999 r.)

2)    oligofrenopedagogiki (LSCDN Lublin 2011 r.)


W Zespole Szkół w Białej pracuje od roku 2007.

Od września 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Zespołu Szkół w Białej.

Od 1 września 2017 r. z mocy prawa stała się dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Drugiej.

W związku z reformą oświaty organ prowadzący podjął decyzję o przekształceniu naszych szkół polegającym na włączeniu gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej co skutkuje likwidacją Zespołu Szkół w Białej.

Od 1 września 2017 r. nasza szkoła jest ośmioletnią szkołą podstawową z oddziałami gimnazjalnymi kończącymi szkołę i nosi nazwę Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Drugiej.