Archiwum 2019/2020

#GaszynChallenge w PSP w Białej Drugiej

 

         siepomaga.pl
        https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengetosia

 

 

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE I NAUCZYCIELE!

Panująca pandemia spowodowała zmiany w wielu dziedzinach naszego życia. Jak wiemy, od 11 marca br. zajęcia dydaktyczne w szkołach zostały zawieszone. Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja, w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami. W związku z tym, oficjalne zakończenie roku szkolnego odbywa się też w nietypowy sposób.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Z powodu stanu epidemii w naszym kraju oraz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 zakończenie roku szkolnego odbędzie się inaczej niż zwykle. Nie będzie akademii, a wręczenie świadectw i nagród dla uczniów odbędzie się wg następujących zasad:

"Dobry start"

Po raz kolejny rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) będą mogli skorzystać z programu "Dobry start" (tzw. 300 plus na rozpoczęcie roku szkolnego).

  Czytaj całość

Drodzy Ósmoklasiści

Przed Wami pierwsze ważne egzaminy. Życzymy Wam wytrwałości, spokoju, koncentracji, dobrego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim doskonałych wyników.

Trzymam za Was kciuki!

Powodzenia na egzaminach!

Dyrekcja i nauczyciele

Publicznej Szkoły Podstawowej

w Białej Drugiej

Do 26 czerwca br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. 

Wobec utrzymującej się liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży oraz o ograniczeniu – w terminie od 12 marca do 28 czerwca 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty (rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Zwrot książek do biblioteki

Zwroty podręczników do biblioteki będą odbywały się w obecności wychowawcy danej klasy i bibliotekarza w następujących terminach:

Wytyczne MEN, CKE i GIS dotyczące egzaminu ósmoklasisty 2020

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Laurka dla mamy/taty-konkurs świetlicowy

Z okazji Dnia Matki i zbliżającego się Dnia Ojca świetlica szkolna zorganizowała konkurs pod hasłem „Laurka dla mamy/taty”. W tym szczególnym roku wychowankowie przesyłali soje prace on-line.

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW od 1 czerwca 2020 r.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. wszyscy uczniowie będą mogli skorzystać z konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz z biblioteki szkolnej - po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie WWW szkoły. 

Harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów

- Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej - po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie WWW szkoły.

Projekt

Gmina Janów Lubelski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”