Godziny zajęć doradztwa zawodowego - Ewa Chmiel

 

 

 

I semestr

Wtorek

14.35 – 15.20

Kl. VII

II semestr

Wtorek

14.35 – 15.20

Kl. VIII

DRODZY UCZNIOWIE KLAS VII i VIII

 Zbliża się czas wyboru – szkoły ponadgimnazjalnej, zawodu, przyszłości. Przed Wami ważna decyzja. Nie będziecie jednak sami - w jej podjęciu wspomogą Was - w domu: rodzice, a w szkole: wychowawca, pedagog szkolny, oraz doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W naszej szkole realizujemy doradztwo zawodowe na zajęciach pozalekcyjnych, lekcjach przedmiotowych i wychowawczych, oraz w trakcie rozmów indywidualnych. 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach:
www.koweziu.edu.pl – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

 

Uczniowie

Rodzice