Godziny pracy logopedy szkolnego – Katarzyna Krzych

 

 

Poniedziałek

7.15 – 8.00

8.00 – 8.45

Wtorek

7.15 – 8.00

8.00 – 8.45

Środa

11.50 – 12.35

12.45 – 13.30

13.40 – 14.25

Czwartek

7.15 – 8.00

8.00 – 8.45

Piątek

7.15 – 8.00

8.00 – 8.45

 

W naszej szkole logopeda przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne, które służą wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy i wczesnej ich profilaktyce.

Badanie logopedyczne pozwala ocenić stan artykulacji głosek oraz zdolność wypowiadania się dziecka. Badaniu podlega również budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego: warg, języka, żuchwy oraz ocena czynności fizjologicznych tj. oddychanie, gryzienie, żucie jak również połykanie a także ocena słuchu fonematycznego.

W ramach terapii logopedycznej dzieci wykonują liczne ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to m.in. ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne, fonacyjne, głosowe, słuchowe,  rozwijające pamięć, uwagę, myślenie,  analizę i syntezę wzrokowo-słuchową. Ważnym ćwiczeniem jest usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków.

Reedukacja wad wymowy obejmuje korygowanie wadliwych głosek i wywoływanie głosek prawidłowych, a następnie ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach, wierszykach, opowiadaniu ilustracji, historyjek obrazkowych oraz mowie spontanicznej. Zajęcia logopedyczne mają na celu także wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego dzieci, kształtowanie umiejętności budowania zdań i dłuższych wypowiedzi, ćwiczenia dykcji i płynnej wymowy. Zadaniem terapii jest również wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.