Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Drugiej

rok szkolny 2023/2024

 

Grono Pedagogiczne

 

Przedmiot / Zajęcia

Nauczyciel

 Wychowanie przedszkolne – oddział przedszkolny 6-latków

mgr Dorota Kret

mgr Izabela Komsa

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Olech

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Nafalska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Jargiło

Język polski

mgr Izabela Komsa

mgr Sylwia Placha

Język angielski

mgr Monika Jonak

Język rosyjski

mgr Wiesława Drewniak

Historia

mgr Alina Ułanowska

Wiedza o społeczeństwie

mgr Alina Ułanowska

Matematyka

mgr Marta Nowak

mgr Iwona Jarosz

Fizyka

mgr Marta Nowak

Chemia

mgr Iwona Jarosz

Geografia

mgr Alina Ułanowska

Biologia

mgr Jolanta Nieścior

Przyroda

mgr Alina Ułanowska

Informatyka

mgr Tadeusz Lachawiec

W - F

mgr Łukasz Piecyk

mgr Piotr Gąbka

Muzyka

mgr Marek Sulowski

 

Plastyka

mgr Marek Sulowski

Technika

mgr Iwona Jarosz

Religia

mgr Anna Król

Biblioteka

mgr Marek Sulowski

Rewalidacja

mgr Jolanta Nieścior

mgr Alina Ułanowska

Wychowanie do Życia w Rodzinie

mgr Iwona Jarosz

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Mariusz Widz

Doradztwo zawodowe

mgr Ewa Chmiel

Terapeuta pedagogiczny –

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Ewa Chmiel

Pedagog szkolny

mgr Ewa Chmiel

Pedagog specjalny

mgr Ewa Chmiel

Psycholog szkolny

mgr Ewa Chmiel

Logopeda

mgr Katarzyna Krzych

Wychowawcy świetlicy szkolnej

mgr Anna Król

mgr Łukasz Piecyk

mgr Piotr Gąbka