ROK SZKOLNY 2023/2024

Klasa I - VIII otrzymują podręczniki bezpłatnie w formie wypożyczenia.

Należy zakupić podręcznik do religii.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 dotacja celowa MEN

 

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna

„Ale to ciekawe. Klasa 1”

1)    Podręcznik zintegrowany– cz. I – IV

2)    Podręcznik matematyczny – cz. I – II

Jolanta Okuniewska

Saloma Piłat

Beata Skrzypiec

MAC

2.

Edukacja wczesnoszkolna

„Ale to ciekawe. Klasa 1”

1)    Ćwiczenia zintegrowane – cz. I – IV

2)    Ćwiczenia matematyczne – cz. I – II

3)    Zeszyt do kaligrafii

4)    Wyprawka

Jolanta Okuniewska

Saloma Piłat

Beata Skrzypiec

MAC

3.

Język angielski

1)    „Hello Explorer 1”

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Edycja 2020-2022

2)    „Hello Explorer 1”

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Edycja 2020-2022

1)    Jennifer Heath, Rebecca Adlard with Dorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik and Alina Łubecka

 

2)    Philip James with Dorota Sikora-Banasik and Marta Mrozik

 

Nowa Era

4.

Religia

„Bóg naszym Ojcem”

Ks. S.Łabendowicz

AVE Radom

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL. II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

dotacja celowa MEN

 

 

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna

„Wielka Przygoda klasa 2”

1)    Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna. Podręcznik – cz. I – II.

Edycja 2021-2023

2)    Edukacja matematyczna. Podręcznik  – cz. I – II.

Edycja 2021-2023

1)    Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak

2)    Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Nowa Era

2.

Edukacja wczesnoszkolna

„Wielka Przygoda klasa 2”

1)    Ćwiczenia / edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna – cz. I-IV

2)    Czytanie ze zrozumieniem Klasa 2

3)    Ćwiczenia /Matematyka – cz. I – II

1)    Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak

2)    Ewa Jakubczyk

 

3)    Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Nowa Era

3.

Edukacja wczesnoszkolna

„Wielka Przygoda klasa 2”

1)    Zeszyt ćwiczeń. Klasa 2. Muzyka

2)    Zeszyt ćwiczeń. Informatyka. Klasa 2

 

1)    Monika Gromek, Grażyna Kilbach

2)    Michał Kęska

Nowa Era

4.

Język angielski

1)    „Hello Explorer 2”

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Edycja 2021-2023

2)    „Hello Explorer 2”

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy drugiej szkoły podstawowej.

Edycja 2021-2023

1)    Jennifer Heath, Rebecca Adlard with Dorota Sikora-Banasik and Marta Mrozik

 

2)    Philip James with Dorota Sikora-Banasik and Marta Mrozik

 

Nowa Era

5.

Religia

„Bóg daje nam swojego syna”

Ks. S.Łabendowicz

AVE Radom

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL. III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

dotacja celowa MEN

 

 

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna

„Wielka Przygoda klasa 3”

1)    Edukacja polonistyczna i społeczna. Podręcznik – cz. I – II.

Edycja 2022-2024

2)    Edukacja matematyczna. Podręcznik  – cz. I – II.

Edycja 2022-2024

3)    Przyroda. Podręcznik

Edycja 2022-2024

1)    Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk

 

2)    Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

 

3)    Joanna Winiecka-Nowak

Nowa Era

2.

Edukacja wczesnoszkolna

„Wielka Przygoda klasa 3”

1)    Ćwiczenia / edukacja polonistyczna i społeczna – cz. I-IV

2)    Czytanie ze zrozumieniem Klasa 3

3)    Ćwiczenia /Matematyka – cz. I – II

4)    Ćwiczenia/Przyroda

 

1)    Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk

2)    Helena Sarnacka

3)    Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

4)    Joanna Winiecka-Nowak

Nowa Era

3.

Edukacja wczesnoszkolna

„Wielka Przygoda klasa 3”

1)    Zeszyt ćwiczeń. Klasa 3. Muzyka

2)    Zeszyt ćwiczeń. Informatyka. Klasa 3

 

1)    Monika Gromek, Grażyna Kilbach

2)    Michał Kęska

Nowa Era

4.

Język angielski

1)    „Hello Explorer 3”

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Edycja 2021-2023

2)    „Hello Explorer 3”

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy drugiej szkoły podstawowej.

Edycja 2021-2023

1)    Jennifer Heath, Rebecca Adlard with Dorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik and Alina Łubecka

2)    Philip James with Dorota Sikora-Banasik and Marta Mrozik

Nowa Era

5.

Religia

„Jezus przychodzi do nas”

Ks. S.Łabendowicz

AVE Radom

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL. IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

dotacja celowa MEN

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski

„NOWE Słowa na start! 4”

1)   Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Edycja 2020-2022

2)   Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

1) Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

 

 

 

2) praca zbiorowa

Nowa Era

2.

Język angielski

„Junior Explorer 4”

1) Podręcznik do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Edycja 2020-2022

2) Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

1)    Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska

2)    Sue Clarke, Marta Mrozik, Dorota Wosińska

Nowa Era

3.

Matematyka

„Matematyka z kluczem. 4”

część 1 i część 2.

1) Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej, cz.1 i cz.2

   Edycja 2020-2022

2) Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

1)    M.  Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

 

2)    M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Nowa Era

4.

Muzyka

„Lekcja muzyki 4”

Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Edycja 2020-2022

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

5.

Plastyka

„Do dzieła! 4”

Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Edycja 2020-2022

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

6.

Przyroda

„Tajemnice przyrody 4”

1) Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Edycja 2020-2022

2) Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

1)    Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

2)    Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel

Nowa Era

7.

Historia

„Wczoraj i dziś 4”

Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Edycja 2020-2022

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

8.

Informatyka

„Lubię to! 4”

Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Edycja 2020-2022

Michał Kęska

Nowa Era

9.

Technika

„Jak to działa? 4”

Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Edycja 2020-2022

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

10.

Religia

„Jestem chrześcijaninem”

Ks. S. Łabendowicz

AVE

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL. V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

dotacja celowa MEN

 

 

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski

„NOWE Słowa na start! 5”

1)    Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Edycja 2021-2023

2)    Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

1)    Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

 

 

2)    Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter

Nowa Era

2.

Język angielski

„Junior Explorer 5”

1)    Podręcznik do języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Edycja 2021-2023

2)    Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

1)    Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska

 

2)    Sue Clarke, Marta Mrozik, Dorota Wosińska

Nowa Era

3.

Matematyka

„Matematyka z kluczem. 5”

część 1 i część 2.

1)    Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej, cz.1 i cz.2.

Edycja 2021-2023

2)    Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej

1)    M.  Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

 

2)    M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Nowa Era

4.

Muzyka

„Lekcja muzyki 5”

Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Edycja 2021-2023

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

5.

Plastyka

„Do dzieła! 5”

Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Edycja 2021-2023

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

6.

Geografia

„Planeta Nowa 5”

Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Edycja 2021-2023

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era

7.

Biologia

„Puls Życia 5”

1)    Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

     Edycja 2021-2023

2)    Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

1)    Marian Sęktas, Joanna Stawarz

2)    Jolanta Holeczek, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski

Nowa Era

8.

Historia

„Wczoraj i dziś 5”

Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Edycja 2021-2023

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

9.

Informatyka

„Lubię to! 5”

Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Edycja 2021-2023

Michał Kęska

Nowa Era

10.

Technika

„Jak to działa? 5”

Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Edycja 2021-2023

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

11.

Religia

„Bóg poszukuje człowieka”

Ks. S.Łabendowicz

AVE

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL. VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

dotacja celowa MEN

 

 

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski

„NOWE Słowa na start! 6”

1)    Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej

2)    Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej

1)    Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

2)    Praca zbiorowa

Nowa Era

2.

Język angielski

„Junior Explorer 6”

1)    Podręcznik do języka angielskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

2)    Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

1)    Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska

2)    Sue Clarke, Marta Mrozik, Dorota Wosińska

Nowa Era

3.

Matematyka

„Matematyka z kluczem. 6”

część 1 i część 2.

1)    Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej, cz.1 i cz.2

2)    Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej

1)    M.  Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

 

2)    M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Nowa Era

4.

Muzyka

„Lekcja muzyki 6”

Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

5.

Plastyka

„Do dzieła! 6”

Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

6.

Geografia

„Planeta Nowa 6”

Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Nowa Era

7.

Biologia

„Puls Życia 6”

1)    Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

2)    Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

1)    Joanna Stawarz

2)    Magdalena Fiałkowska-Kołek, Sławomir Gębica, Agnieszka Siwik

Nowa Era

8.

Historia

„Wczoraj i dziś 6”

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

9.

Informatyka

„Lubię to! 6”

Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

10.

Technika

„Jak to działa? 6”

Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

11.

Religia

„Jezus Chrystus nas zbawia”

Ks. S.Łabendowicz

AVE

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL. VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

dotacja celowa MEN

 

 

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski

„NOWE Słowa na start! RE ZM kl.7”.

1) Podręcznik NOWA EDYCJA 2020-2022

 

 

 

 

2) Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej NOWA EDYCJA

 

1) Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

2) Joanna Kuchta, Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Ginter

Nowa Era

2.

Język angielski

„Teen Explorer NEW kl.7”

1) Podręcznik NEW NOWA EDYCJA 2020-2022

2) Zeszyt ćwiczeń NEW do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej „Teen Explorer RE”

1) Angela Bandis, Diana Shotton

 

2) Phillip McElmuray

Nowa Era

3.

Język rosyjski

„Всё просто! RE cz.1”.

1) Podręcznik do języka rosyjskiego dla początkujących. Klasa VII

2) Zeszyt ćwiczeń kl. 7 „WSIO PROSTO! RE”

Barbara Chlebda, Irena Danecka

PWN

4.

Matematyka

„Matematyka z kluczem. RE ZM kl. 7.”

1) Podręcznik NOWA EDYCJA 2020-2022

 

 

 

2) Zeszyt ćwiczeń do matematyki kl.7 dla szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem RE ZM”

1) M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska, J. Janowicz, W. Babiański, E. Szmytkiewicz, K.  Wej

2) M.  Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Nowa Era

5.

Muzyka

„Lekcja muzyki RE ZM kl.7”

Podręcznik NOWA EDYCJA 2020-2022

M.Gromek,

G. Kilbach

Nowa Era

6.

Plastyka

„Do dzieła! RE ZM kl.7”

Podręcznik NOWA EDYCJA 2020-2022

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

7.

Geografia

„Planeta Nowa RE ZM kl.7”

Podręcznik NOWA EDYCJA 2020-2022

Roman Malarz, Mariusz Szubert

Nowa Era

8.

Biologia

„Puls życia RE ZM kl. 7”

Podręcznik NOWA EDYCJA 2020-2022

Małgorzata Jefimow

 

Nowa Era

9.

Chemia

„Chemia Nowej Ery RE ZM kl.7”

Podręcznik NOWA EDYCJA 2020-2022

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

10.

Fizyka

„To jest fizyka RE ZM kl. 7”

Podręcznik NOWA EDYCJA 2020-2022

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

11.

Historia

„Wczoraj i dziś RE ZM kl.7”

Podręcznik NOWA EDYCJA 2020-2022

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

Nowa Era

12.

Informatyka

„Lubię to! RE ZM kl.7”

Podręcznik NOWA EDYCJA 2020-2022

Grażyna Koba

Nowa Era

13.

Religia

„Bóg wskazuje nam drogę”

Ks. S.Łabendowicz

AVE

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL. VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

dotacja celowa MEN

 

 

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski

„NOWE Słowa na start! 8”. 1) Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.  Edycja 2021-2023

 

 

2) Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

1) Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

2) Joanna Kuchta, Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Ginter

Nowa Era

2.

Język angielski

„Repetytorium 8”

1) Podręcznik do języka angielskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Edycja 2021-2023

2) Zeszyt ćwiczeń SUPER POWERS do języka angielskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Edycja 2021-2023

1) Jayne Freeman-Zolotenki

 

 

2) Jayne Freeman-Zolotenki

Nowa Era

3.

Język rosyjski

„Всё просто! 2”.

1) Podręcznik do języka rosyjskiego. Klasa VIII

2) Zeszyt ćwiczeń kl. 8

Barbara Chlebda, Irena Danecka

PWN

4.

Matematyka

„Matematyka z kluczem 8”

1)    Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej.

      Edycja 2021-2023

 

 

 

2)    Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej kl.8

1) M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska, J. Janowicz, W. Babiański, E. Szmytkiewicz, K. Wej

2) M.  Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Nowa Era

5.

Geografia

„Planeta Nowa 8”

Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Edycja 2021-2023

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Nowa Era

6.

Biologia

„Puls życia 8”

1)    Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Edycja 2021-2023

2)    Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

1) Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

2) Jolanta Holeczek, B. Januszewska-Hasiec

Nowa Era

7.

Chemia

„Chemia Nowej Ery 8”

Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Edycja 2021-2023

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

8.

Fizyka

„To jest fizyka 8”

Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Edycja 2021-2023

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

9.

Historia

„Wczoraj i dziś 8”

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.

Edycja 2021-2023

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era

10.

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej.

Edycja 2021-2023

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era

11.

Informatyka

„Lubię to! 8”

Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Edycja 2021-2023

Grażyna Koba

Nowa Era

12.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej.

Edycja 2021-2023

Jarosław Słoma

Nowa Era

13.

Religia

„Aby nie ustać w drodze”

Ks. S.Łabendowicz

AVE