Informacje dla rodziców

Rok szkolny 2023/2024 

  Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych 

  Harmonogram egzaminów

  Komunikat o przyborach

  Informacja o organizacji egzaminów

  Komunikat o dostosowaniach

 

Rok szkolny 2022/2023 

Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych 

Harmonogram egzaminów

Informacja o organizacji egzaminów

Informacja o egzaminie od 2023 roku

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o przyborach

 

 

 

Rok szkolny 2021/2022 

Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Harmonogram egzaminów

Informacja o organizacji egzaminów

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o przyborach

 

 

 

Rok szkolny 2020/2021

   Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów

   Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021AKTUALIZACJA 2

   Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

   Zmiany w EO w 2021

   Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku

    Informacja o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Drugiej w roku szkolnym 2020/21

 

Rok szkolny 2019/2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

   Informacja o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Drugiej w roku szkolnym 2019/20

 

 

Rok szkolny 2018/2019

  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu klas ósmych w roku szkolnym 2018/2019

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie szczegółowych sposobów  dostosowania warunków i form przeprowadzania  egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/20189

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/20189

   Informacja o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Drugiej w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Rok szkolny 2017/2018

   Resort edukacji przygotował broszurę dla rodziców pt. "Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?".

  Informacja o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Drugiej w roku szkolnym 2017/2018

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r.  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów  dostosowania warunków i form przeprowadzania  egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018

  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11  sierpnia  2017  r.  w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku

  Regulamin konkursów przedmiotowych i tematycznych

  Terminarz eliminacji konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

   Konkursy przedmiotowe - Zakres wymagań Etap drugi i trzeci-gimnazjum

  Konkursy przedmiotowe - Zakres wymagań Etap drugi i trzeci-szkoła podstawowa

 

 

Rok szkolny 2016/2017

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2017 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin szkolnych konkursów przedmiotowych

 Informacja o mżliwości dostosowania warunków i formy sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia

 

Harmonogram egzaminów

Informacje dla rodziców o sprawdzianie

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o olimpiadach

Komunikat o przyborach

Rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia egzaminu

 

INFORMATOR
O KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I TEMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Informator
 

 


Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016”
 

Zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – dofinansowanie zakupu podręczników będzie przysługiwać:

1)      Uczniom, którzy w roku szkolnym 2015/2016 będą uczyć się w klasie III szkoły podstawowej

2)      Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników należy składać do dyrektora szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 września 2015 roku.

 

Szczegółowe informacje i wnioski są do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej.

wyprawka szkolna
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

 

 

   Informator o konkursach przedmiotowych i tematycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego w roku szkolnym 2014/2015

  Informacje o dofinansowaniu  zakupu  podręczników  w  ramach  Rządowego  programu  pomocy  uczniom  „WYPRAWKA  SZKOLNA 2014/2015” 

     Wniosek o przyznanie zakupu podręczników wraz z objaśnieniami (2014/2015)

     Dyrektor Zespołu Szkół w Białej informuje o możliwości dostosowania warunków i formy sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia

   Wyprawka szkolna 2013/14

     Harmonogram sprawdzianu w szkole podstawowej i egzaminów gimnazjalnych 2013 CKE

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17)

 

  Statut PSP

   Statut PG