ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

w Białej Drugiej

w roku szkolnym 2020/2021

 

1)    Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczno-matematyczne  kl. I – wtorek 8.00 – 8.45

2)    Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne kl. II – poniedziałek 11.50 – 12.35

 

3)    Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczno-matematyczne kl. III – czwartek 08.00 – 08.45

 

4)    Zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe kl. III – piątek 11.50 – 12.35

 

5)    Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne kl. IV – poniedziałek 12.45 – 13.30

 

6)    Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne kl. V – piątek 8.00 – 8.45

 

7)    Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne kl. VI – poniedziałek 8.00 – 8.45

 

8)    Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne kl. VII – czwartek 12.50 – 13.35

 

9)    Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne kl. VIII – środa 08.00 – 08.45

 

10) Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne kl. VIII – piątek 13.40 – 14.25

 

11) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. I-III – wtorek 12.45 – 13.30

 

12) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego (kl. IV – VIII) – poniedziałek 07.15 – 08.00

13) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (kl. IV – VIII) – piątek 07.10 – 07.55

 

14) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne –  piątek 11.30 – 12.15 (kl. I - II),  środa 11.30 – 12.15 (kl. IV)

 

15) Zajęcia logopedyczne:

     wtorek 7.20 – 8.05 (oddział przedszkolny)

     wtorek 8.05 – 9.50 (kl. IV)

     środa 11.50 – 12.35 (kl. II)

     środa 12.45 – 13.30 (kl. I i oddział przedszkolny)

     środa 13.40 – 14.25 (oddział przedszkolny)