Spotkanie dyrektora z rodzicami
W poniedziałek 4 marca 2024 r. o godz. 17.15 odbędzie się w szkole spotkanie dyrektora i wychowawców klas z rodzicami dotyczące zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z projektu, organizacji Dnia Dziecka i spraw wychowawczych. Bardzo proszę o przybycie wszystkich rodziców, gdyż rozdawane będą deklaracje uczestnictwa uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, które muszą być złożone do 5 marca 2024 r.
Dyrektor szkoły
Jolanta Nieścior