Spotkanie z przedstawicielami policji

25 stycznia, tuż przed feriami, odbyło się spotkanie z przedstawicielami policji, które dotyczyło bezpieczeństwa dzieci na drodze, podczas zabaw oraz zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

Omówiono zasady bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych oraz o konieczności noszenia elementów odblaskowych. Ponadto zwrócono dzieciom uwagę na unikanie kontaktów z nieznajomymi. Podkreślono konieczność korzystania z Internetu pod nadzorem dorosłych oraz rozmawiania z nimi o wszelkich niepokojących sytuacjach online.

 

Spotkanie zakończyło się dyskusją oraz udzieleniem dodatkowych wskazówek i porad przez przedstawicieli policji.