„Nałogom powiedz NIE”

Zakończyliśmy kolejny gminny projekt profilaktyczny, w tym roku pod hasłem „Nałogom powiedz NIE”.

Dzięki funduszom z budżetu Gminy Janów Lubelski odbyły się zajęcia profilaktyczne ze specjalistą zewnętrznym, pedagogiem, psychologiem, przedstawicielami Policji na temat uzależnień, sposobów radzenia sobie z nimi, skutków prawnych niewłaściwych zachowań, budowania relacji, wyrażania emocji i własnego zdania oraz asertywności.

Uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w zajęciach terenowych na terenie Lasów Janowskich prowadzonych przez przedstawiciela Lubelskich Parków Krajobrazowych. Zakupiliśmy gitarę, głośniki bezprzewodowe, gry i materiały edukacyjne na zajęcia dla uczniów klas I-III, zajęcia dodatkowe dla ucz. klas starszych, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i nagrody dla ucz. biorących udział w konkursach.

Swoje zainteresowania i pasje uczniowie rozwijali podczas zajęć muzycznych i plastycznych, brali udział w wielu występach szkolnych i poza szkolnych.

Wszystkie formy aktywności podobały się uczniom.