Wszystkim, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły, składamy serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 

Wielu sukcesów, które będą powodem satysfakcji i spełnienia zawodowego, radości i optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy, wszelkiej pomyślności i zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i wdzięczności uczniów, z którymi dzielicie się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także powodzenia w życiu osobistym.

Również serdeczne życzenia kierujemy w stronę Nauczycieli Emerytów, którzy przez wiele lat tworzyli fundamenty naszej szkoły, trudząc się nad wychowaniem dziś dorosłych już pokoleń. Życzymy Państwu wiele zdrowia, pomyślności i spokojnego, zasłużonego wypoczynku.

 


Dyrekcja, Rada Rodziców
wraz z całą społecznością szkolną