Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID – 19, zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ, rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się o godzinie 9:30 podczas spotkań w grupach klasowych z wychowawcami w salach lekcyjnych:

Oddział przedszkolny – sala nr 15 – wychowawca Dorota Kret

Kl. I – sala nr 16 – wychowawca Barbara Olech

Kl. II – sala nr 17 – wychowawca Bożena Pałka

Kl. III – sala nr 18 – wychowawca Ewa Jargiło

Kl. IV – sala nr 111 – wychowawca Marta Nowak

Kl. V – sala nr 118 – wychowawca Izabela Komsa

Kl. VI – sala nr 117 – wychowawca Marek Sulowski

Kl. VII – sala nr 116 – wychowawca Iwona Jarosz

Kl. VIII – sala nr 115 – wychowawca Alina Ułanowska

Wejście do szkoły w części administracyjnej.

Przy drzwiach wejściowych obowiązkowa dezynfekcja rąk i przejście uczniów do szatni, a następnie do sali na spotkanie z wychowawcą. Uczniowie zachowują między sobą bezpieczny dystans. Po zakończeniu spotkania niezwłocznie wracają do domu, nie grupują się.

W trakcie spotkań obowiązują wszystkie obostrzenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dlatego należy zachować zasady bezpieczeństwa.

Podstawowe zasady obowiązujące w szkole

1. Do szkoły może przychodzić tylko:

a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych, takich jak:

· podwyższona temperatura ciała,

· ból głowy i mięśni,

· ból gardła,

· kaszel,

· duszności i problemy z oddychaniem,

· uczucie wyczerpania.

3. Należy ograniczyć na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązuje się te osoby do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

5. Zakazuje się wchodzenia osobom z zewnątrz (m. in. rodzicom, opiekunom, dzieciom nie będącym uczniami naszej szkoły) na teren korytarzy i sal lekcyjnych.

6. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej (korytarz na dole przy dyżurce woźnego) opiekunów odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min. 1,5 m.

7. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych.

8. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

9. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Wskazuje się możliwość noszenia maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych, wspólnych przez uczniów i pracowników szkoły.

Procedury w sprawie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 na czas pandemii oraz plan lekcji opublikowane zostaną wkrótce na stronie szkoły.

 1 września 2020 - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021