Zdalna nauka - nowe zasady

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20.03.2020 r. (zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) zawieszenie zajęć edukacyjnych zostaje przedłużone do dn. 10 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19), od dn. 25 marca 2020 r. podczas zdalnej nauki będzie realizowana podstawa programowa nauczanych przedmiotów. Oznacza to, że drogą elektroniczną z wykorzystaniem używanych dotychczas komunikatorów będzie realizowany nowy materiał nauczania, który będzie podlegać ocenie.

Każdego dnia w dzienniku elektronicznym, w zakładce „Zadania domowe” nauczyciele będą zamieszczać informacje o zadaniach, pracach pisemnych, ćwiczeniach, itp. (z podaniem dostępnych źródeł informacji) do wykonania przez uczniów w domu. Każdy uczeń/rodzic ucznia klasy młodszej jest zatem zobowiązany do codziennego sprawdzenia zapisów w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor szkoły
Jolanta Nieścior