Grono Pedagogiczne 

Przedmiot / Zajęcia

Nauczyciel

 Wychowanie przedszkolne – oddział przedszkolny 6-latków

mgr Dorota Kret

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Olech

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Nafalska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Jargiło

Język polski

mgr Izabela Komsa

mgr Sylwia Placha

Język angielski

mgr Monika Jonak – w zastępstwie:

        mgr Magdalena Wójtowicz

        mgr Monika Leśniak-Skakuj

Język rosyjski

mgr Wiesława Drewniak

Historia,

Historia i społeczeństwo

mgr Alina Ułanowska

Wiedza o społeczeństwie

mgr Alina Ułanowska

Matematyka

mgr Marta Nowak

mgr Iwona Jarosz

Fizyka

mgr Marta Nowak

Chemia

mgr Zofia Zezulińska

Geografia

mgr Bożena Mędrek

mgr Alina Ułanowska

Biologia

mgr Jolanta Nieścior

Przyroda

mgr Jolanta Nieścior

mgr Alina Ułanowska

Informatyka,

Zajęcia komputerowe

mgr Tadeusz Lachawiec

W - F

mgr Łukasz Piecyk

mgr Piotr Gąbka

Muzyka

mgr Marek Sulowski

Plastyka

mgr Marek Sulowski

Zajęcia artystyczne

mgr Marek Sulowski

Technika,

Zajęcia techniczne

mgr Iwona Jarosz

Religia

mgr Anna Król

ks. mgr Paweł Marek

Biblioteka

mgr Marek Sulowski

Rewalidacja

mgr Jolanta Nieścior

mgr Alina Ułanowska

Wychowanie do Życia w Rodzinie

mgr Iwona Jarosz

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Mariusz Widz

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Ewa Chmiel

Doradztwo zawodowe

mgr Ewa Chmiel

Pedagog szkolny

mgr Ewa Chmiel

Wychowawcy świetlicy szkolnej

mgr Anna Król

mgr Łukasz Piecyk

mgr Piotr Gąbka