Członkowie Rady Rodziców

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

w Białej Drugiej

w roku szkolnym 2017 /2018

 

 

1.     Dorota Wieleba

2.     Edyta Miś-Kałamajka

3.     Anna Nizioł

4.     Danuta Wojtan

5.     Agnieszka Komsa

6.     Agnieszka Gumienik

7.     Urszula Kupiec

8.     Iwona Beksiak

9.     Edyta Miś

10.  Maria Kuźnicka

11.  Anna Florek

 

Prezydium Rady Rodziców:

1.     Iwona Beksiak – Przewodnicząca Rady Rodziców

2.     Agnieszka Gumienik – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

3.     Agnieszka Komsa – Skarbnik Rady Rodziców

4.     Anna Florek – Sekretarz Rady Rodziców


Komisja Rewizyjna:

1.     Danuta Wojtan

2.     Edyta Miś-Kałamajka

3.     Anna Nizioł

 

 

Oddziałowe Rady Rodziców

Rok szkolny 2017/2018

 Oddział przedszkolny     

1.     Dorota Wieleba – delegat do Rady Rodziców

2.     Małgorzata Kaproń

3.     Małgorzata Miś

 KL. I

1.     Edyta Miś-Kałamajka – delegat do Rady Rodziców

2.     Iwona Orzeł

3.     Aneta Sosnówka

 Kl. II

1.     Anna Nizioł – delegat do Rady Rodziców

2.     Anna Łukasz

3.     Jadwiga Kulpa

Kl. III

1.     Danuta Wojtan – delegat do Rady Rodziców

2.     Dorota Breś

3.     Agnieszka Flis

Kl. IV

1.     Agnieszka Komsa – delegat do Rady Rodziców

2.     Agnieszka Gumienik

3.     Monika Łukasik

Kl. V

1.     Urszula Kupiec – delegat do Rady Rodziców

2.     Monika Flis

3.     Anna Tylus

 Kl. VI

1.     Iwona Beksiak – delegat do Rady Rodziców

2.     Janina Łukasik

3.     Dorota Kwiatek

 Kl. VII

1.     Edyta Miś – delegat do Rady Rodziców

2.     Joanna Gąsiorowska

3.     Edyta Ciupak

Kl. II gimnazjum

1.     Maria Kuźnicka – delegat do Rady Rodziców

2.     Zofia Pituch

3.     Anna Wołoszyn

Kl. III gimnazjum

1.     Anna Florek – delegat do Rady Rodziców

2.     Danuta Pudło

3.     Bożena Wieleba