ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

w Białej Drugiej

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

1)    Chór szkolny – poniedziałek 12.40 – 13.25

2)    Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczno-matematyczne kl. I – wtorek 11.50 – 12.35

3)    Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne kl. II – piątek 08.00 – 09.45

4)    Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne kl. III – wtorek 08.00 – 09.45

5)    Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne kl. III – piątek 12.45 – 13.30

6)    Zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze kl. IV – czwartek 12.45 – 13.30

7)    Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne kl. V – środa 12.45 – 13.30

8)    Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne kl. VI – środa 12.45 – 13.30

9)    Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne kl. VIII – piątek 08.00 – 09.45

10) Zajęcia sportowe ŁP – środa 13.35 – 14.20

11) Zajęcia sportowe PG – piątek 15.30 – 16.15

12) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. I-III – poniedziałek 12.45 – 13.30

13) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego:

                I i III piątek miesiąca 12.45 – 13.30 (kl. IV – V)

                II i IV poniedziałek miesiąca 07.15 – 08.00 (kl. VI – VIII)

14) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki:

                I i III piątek miesiąca 07.10 – 07.55 (kl. VI – VII)

II i IV poniedziałek miesiąca 12.45 – 13.30 (kl. IV – V)

 

15) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne –  

Środa 12.45 – 13.30 (kl. III)

Środa 14.35 – 15.20 (kl. VII)