ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Białej Drugiej
w roku szkolnym 2018/2019

  

 

 

 1. Chór szkolny – wtorek 12.45 – 13.30

 2. Kółko rozwijające zainteresowania kl. II – wtorek 11.50 – 12.35

 3. Kółko rozwijające zainteresowania kl. VII – poniedziałek 14.35 – 15.20

 4. Zajęcia sportowe PG – czwartek 14.35 – 15.20

 5. Zajęcia sportowe PSP – wtorek 13.40 – 14.25

 6. Koło zainteresowań z historii – piątek 13.35 – 14.20

 7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. I-III – poniedziałek 12.35 – 13.30

 8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego kl. IV-VIII – czwartek 13.40 – 14.25

 9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. IV-VIII –

  I i III środa miesiąca 13.40 – 14.25 (kl. VII – VIII)

  II i IV środa miesiąca 13.40 – 14.25 (kl. IV – VI)

 10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne –  

  Środa 12.45 – 13.30 (kl. II – VI)

  Czwartek 14.35 – 15.20 (kl. VIII)