Nauka zdalna - list Lubelskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie,

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych Lubelski Kurator Oświaty zachęca nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu.

Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu: 

·         dziennika elektronicznego,

·         strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,

·         mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Poniżej prezentujemy przydatne linki i informacje na temat materiałów do wykorzystania w pracy z uczniami. 

·         Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

·         Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli

·         Zdalne lekcje

·         Zestawy zadań powtórkowych

·         Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje

·         Epodreczniki.pl

·         Portal wiedzy dla nauczycieli

·         Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

·         Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

·         Portal lektury.gov.pl

·         Strona Centrum Nauki Kopernik

·         Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia

·         Strona Krajowego Biura Programu eTwinning

·         Serwis Ninateka

·         Serwis Muzykoteka Szkolna

·         Biblioteka Cyfrowa Polona

·         Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

·         Serwis Telewizji Polskiej

·         Serwis Polskie Radio Dzieciom

·         https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online

·         https://www.gov.pl/web/edukacja/kanal-edukacyjny

Z poważaniem

Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty