Życzenia świąteczne z Kamerunu

Drodzy Przyjaciele Misji, Drodzy Rodzice Adopcyjni!

„Nie bójcie się! Oto bowiem ogłaszam wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu”(Łk 2,19).

Zbawienie stało się naszym udziałem, bo Pan tak zapowiedział. Jezus przyszedł na świat, stał się Człowiekiem, abyśmy byli szczęśliwi. Wielka radość o Narodzeniu Pana, ogłoszona przez aniołów pasterzom, została ogłoszona nam wszystkim. Bądźmy zatem radośni, nieśmy ją z miłością i odwagą każdemu napotkanemu człowiekowi, bo w nim jest sam Jezus. Niech Jego narodzenie trwa nieustannie w naszych sercach i staje się prawdziwie Bożym i nowym narodzeniem. Życzę również wszelkich Bożych łask na nadchodzący Nowy Rok.

 

s. Regina