Kolędnicy misyjni

W dniach 27 i 28 grudnia domy mieszkańców Białej odwiedzili kolędnicy misyjni. Uczniowie naszej szkoły pod opieką młodzieży wędrowali od domu do domu, aby śpiewać kolędy i przedstawić scenkę o narodzeniu Pana Jezusa. Mali misjonarze z radością przekazywali wieść o nowonarodzonym Królu pielęgnując piękną tradycję kolędowania. Przypominali również o potrzebie pomocy dzieciom w krajach misyjnych.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i młodzieży za poświęcenie, a wszystkim  którzy przyjęli kolędników za życzliwość i ofiarność.