Zapewnienia bezpieczeństwa uczniów

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa uczniów Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Drugiej informuje, że szkoła posiada opracowane procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych, jednocześnie przypomina o najistotniejszych zasadach zachowania w przypadku zaistnienia takich sytuacji.

  Informacja dyrektora szkoły