Wiosenny Teatrzyk Ekologiczny

Dnia 5 kwietnia 2019 r. uczniowie kl. II zaprezentowali inscenizację o tematyce ekologicznej, w której podkreślili znaczenie czystego środowiska, wskazując jednocześnie odpowiedzialność każdego mieszkańca za stan lokalnego środowiska. Uczniowie pokazali przykłady praktycznej działalności z tego zakresu, m. in. umiejętne segregowanie śmieci.Barwne stroje, dekoracje, rekwizyty oraz melodyjne piosenki wzbudziły zainteresowanie zebranej społeczności szkolnej.