Rekolekcje wielkopostne 

W dniach  od 8 do 10 kwietnia odbyły się szkolne rekolekcje wielkopostne. Uczniowie przeżywali swoje rekolekcje w dwóch grupach wiekowych. Starsze klasy szkoły podstawowej i kl. 3 gimnazjum uczestniczyły w naukach rekolekcyjnych w kościele. Ks. Andrzej wyjaśniał treść 10 Przykazań Bożych. Grupa młodszych dzieci spotykała się z rekolekcjonistą w szkole. Ks. Paweł opowiadał o przesłaniu objawień matki Bożej z Gwadelupy. Dzieci słuchały opowiadań, oglądały film, śpiewały, rysowały oraz wzięły udział w Drodze Krzyżowej. Rekolekcje zakończyły się wspólną Mszą św.