Samorząd Uczniowski w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Drugiej
w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

Przewodniczący: Norbert Łukasiewicz

Zastępca: Jakub Nieścior

Skarbnik: Dominika Flis

 

Członkowie SU:

Klaudia Abramek

Daid Biały

Michał Chain

Marzena Komsa

Wiktor Król

Bartosz Orzeł

Paulina Pituch

Kamil Skubik

Julia Tylus

Wiktoria Tylus

Magdalena Wołoszyn

 

Poczet Sztandarowy:

Kornelia Kuźnicka, Paulina Pituch, Paweł Myszak,

Patrycja Kufera, Milena Miś, Rafał Wojtan

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Iwona Jarosz, Piotr Gąbka

 

Samorządy klasowe

Rok szkolny 2018/2019

 

KL. I

 

 1. Daria Łukasik – przewodniczący

 2. Natalia Łukasz – zastępca

 3. Oliwier Kaproń – skarbnik

 

 KL. II

 

 1. Helena Tylus – przewodniczący

 2. Amelia Kałamajka – zastępca

 3. Roksana Szczygieł – skarbnik

 4. Stanisław Wieleba - sekretarz

 

 Kl. III

 

 1. Igor Kwiatek – przewodniczący

 2. Patrycja Łukasz – zastępca

 3. Michał Flis – skarbnik

 

Kl. IV

 

 1. Klaudia Abramek – przewodniczący

 2. Bartosz Orzeł – zastępca

 3. Julia Tylus – skarbnik

 

Kl. V

 

 1. Marzena Komsa – przewodniczący

 2. Kamil Skubik – zastępca

 3. Julia Łukasik – skarbnik

 

Kl. VI

 

 1. Dominika Flis – przewodniczący

 2. Magdalena Wołoszyn – zastępca

 3. Wiktoria Tylus – skarbnik

 

 Kl. VII

 

 1. Wiktor Król – przewodniczący

 2. Michał Chain – zastępca

 3. Borys Kwiatek – skarbnik

 

 Kl. VIII

 

 1. Norbert Łukasiewicz – przewodniczący

 2. Dawid Biały – zastępca

 

Kl. III gimnazjum

 

 1. Jakub Nieścior – przewodniczący

 2. Kuba Jargiło – zastępca

 3. Paulina Pituch – skarbnik

 4. Paweł Myszak – pomocnikSamorząd uczniowski to wszyscy uczniowie szkoły, którzy w wyborach wybierają swoich przedstawicieli. „Ustawa o systemie oświaty” wprost określa Samorząd Uczniowski jako jedyny organ szkoły reprezentujący ogół uczniów. Dając mu jednocześnie prawo „do przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły”
(art. 55 ust. 5).

 

 

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.
6. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form współżycia
i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.