JAK ZORGANIZOWAĆ DZIECIOM
WARUNKI DO NAUKI W DOMU

Bez pomocy rodziców we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, dziecko szybko się zniechęci, gdyż nie poradzi sobie z organizacją czasu. Zacznie mu się wydawać, że nauka zajmuje mu cały dzień, i traci możliwość do zabawy.

 

Aby pomóc dziecku w nauce, należy przestrzegać następujących zasad:

  1. Ustalmy stałą porę odrabiania lekcji.

 

Najlepiej, by dziecko rozpoczynało i kończyło zdalna naukę o stałych porach. To sprawi, że będzie miało uregulowany rytm dnia. Odpowiednia organizacja pozwoli zaplanować dzień bez szkody dla innych zajęć, a także wyzwoli w dziecku poczucie obowiązku i dyscypliny pracy. Godziny pracy dziecka mogą być tożsame z tymi godzinami, które spędzało w szkole. Wtedy czas spędzony na zdalnej nauce stanie się czymś naturalnym.

 

  1. Zadbajmy o odpowiednie miejsce, w którym dziecko się uczy.

 

Dziecko powinno mieć w domu stałe miejsce do nauki – najlepiej, jeżeli będzie to własny pokój i własne biurko, wysokość biurka i krzesła dostosować do wzrostu dziecka a światło powinno padać od strony lewej lub z prawej dla dziecka leworęcznego.

 

Przed przystąpieniem do nauki dobrze jest przygotować sobie wszystkie książki i pomoce, tak aby później nie przerywać pracy.  Zadbanie o porządek wokół, wyeliminowanie rozpraszaczy. Miejsce pracy powinno być uporządkowane, muzyka wyłączona a telefon odłożony na bok.

 

3.      Od którego przedmiotu rozpocząć odrabianie lekcji?

 

Wybór uzależniony jest od uzdolnień i zainteresowań dziecka oraz od jego właściwości psychicznych. Dzieci pracujące szybko i energicznie, ale łatwo męczące się od przedmiotu najtrudniejszego dla niego na koniec niech zostawi łatwe.

 

Dziecko które ma trudności z zabraniem się do pracy powinno zaczynać od przedmiotu, który lubi lub zadania łatwego, po to aby nie zniechęciło się od razu do lekcji.

 

Dziecko mające lepszą pamięć wzrokową powinno uczyć się z podręcznika lub notatek, pomocne dla niego będą podkreślenia, linie faliste, kolorowe, główne myśli umieszczone
w ramkach. Dziecko o przewadze pamięci słuchowej zapamiętuje przede wszystkim elementy słuchowe, dużo więc korzysta uważając na lekcjach, wykorzystując zapamiętane informacje i objaśnienia nauczyciela. W domu powinno uczyć się głośno albo słuchać tekstu czytanego przez inną osobę.

 

 

 

  1. Rozdzielanie materiału na krótsze partie.

 

Pilnuj również, by Twoje dziecko dzieliło materiał, którego się uczy, pod względem jego treści, a nie np. liczby stron. Zachęcaj dziecko, by powtarzając materiał z lekcji, wykorzystywało różne techniki nauki: słuchanie, czytanie, przeglądanie notatek i pisanie.

 

  1. Robienie przerw w trakcie nauki.

 

Pamiętajmy, że dziecko ma prawo do przerw w trakcie nauki. Gdy widzimy pojawiające się
u dziecka zniechęcenie lub frustrację, zróbmy krótką przerwę. Pamiętajmy, że proces utrwalenia wiedzy oraz analizy postawionych przed mózgiem problemów zachodzi
w momencie odprężenia! Pamiętajmy też, że długość sesji nauki powinna zależeć od wieku dziecka. Nie powinny one jednak nigdy przekroczyć 45 minut. Dziecko powinno po każdych 45 minutach pracy robić 5-10 minutowe przerwy.

 

  1. Ważna jest systematyczność.

 

Zadbaj, by Twoje dziecko uczyło się systematycznie. Gdy uczy się czegoś mechanicznie (np. tekstu na pamięć, ortografii), niech powtarza materiał krócej, ale za to regularnie. Również przygotowania do sprawdzianu lepiej rozpoczynać kilka dni wcześniej i poświęcać na nie po pół godziny dziennie, zamiast kilku godzin tuż przed sprawdzianem.

 

  1. Nie wyręczajmy dziecka w odrabianiu lekcji.

 

Pomagając dziecku w odrabianiu zadań domowych nie należy wyręczać dziecka. Należy wdrażać go do samodzielnej pracy. W procesie uczenia się ważną rolę odgrywa samokontrola wykonanej pracy. Chodzi w niej o to, aby dziecko samo odkryło swoje błędy
i samo je poprawiło.  Należy dziecko przyzwyczajać do podejmowania wysiłku, do pokonywania trudności, wtedy uwierzy we własne możliwości,  a także uczy się rozwijać swoje uzdolnienia, a przede wszystkim uczy się odpowiedzialności za swoje postępowanie.

 

 

 

  1. Zachęcajmy  do samodzielności.

 

Rodzicu, zanim dziecko zacznie opracowywać zadania, omów z nim, co ma do zrobienia. Niech przejrzy je w twojej obecności i oceni, czy samo da sobie z tym radę i czy będzie miało problemy ze zrozumieniem.  Jeśli dziecko odrabia pracę domową w obecności rodzica, istnieje niebezpieczeństwo, że przy pojawieniu się najmniejszych trudności będzie szukało
u niego pomocy. Mama, czy tata jest zawsze pod ręką i dlatego często nadużywa się ich wsparcia. Dziecko powinno się przede wszystkim nauczyć wytrwałości i przyzwyczaić się, że nie wszystko od razu się udaje. Musi nauczyć się dokładania wysiłku, żeby dotrzeć do celu. Nie chodzi tutaj o odmawianie dziecku pomocy, tylko o pomaganie mu taki sposób, żeby wzrastało jego poczucie odpowiedzialności i samodzielność. Przekazanie kontroli dziecku pobudza motywację do nauki.

 

 

 

Pedagog szkolny