Podziękowania fundacji

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" składa podziękowania za udział w akcji "Opatrunek na Ratunek".